شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ | ساعت ۱۰:۲۵

مزایدات جایگاه cng

تاریخ عنوان برگزار کننده تاریخ ارسال مدارک
۲۰/دی/۱۳۹۹ واگذاری جایگاه CNG شهرداری ملکان واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۱۸/دی/۱۳۹۹ واگذاری امور عملیات و بهره برداری از جایگاه شرکتی دو منظوره CNG،LPG بیهقی واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۱۷/دی/۱۳۹۹ آگهی واگذاری ۵ باب از جایگاههای CNG شهرداری تبریز واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۱۵/دی/۱۳۹۹ بهره برداری جایگاه گاز فرهنگیان_خوزستان واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG_سازمان آتش نشانی مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۱۳/دی/۱۳۹۹ آگهی واگذاری بهره برداری از جایگاه CNG سرپل ذهاب واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۱۳/دی/۱۳۹۹ آگهی واگذاری جایگاه CNG کارون و شورا مهاباد واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۰۹/دی/۱۳۹۹ آگهی مزایده ی یک مرحله ای_شهر محمدیه واگدازی امور بهره برداری جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۰۶/دی/۱۳۹۹ آگهی مزایده کتبی_شهرداری لردگان واگذاری امور بهره برادری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۰۶/دی/۱۳۹۹ فروش مجتمع خدماتی و رفاهی فروش مجتمع خدماتی و رفاهی ...
۰۵/دی/۱۳۹۹ آگهی تجدید مزایده جایگاه CNG_شهرداری نقاب واگذاری امور بهره برادری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۰۴/دی/۱۳۹۹ آگهی تجدید مزایده عمومی(مرحله دوم)_شهرداری صوفیان واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۰۴/دی/۱۳۹۹ آگهی تجدید مزایده_شهرداری تبریز واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۰۴/دی/۱۳۹۹ آگهی مزایده یک مرحله ای(نوبت اول)_استان قزوین واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۰۳/دی/۱۳۹۹ آگهی تجدید مزایده عمومی_شهرداری بافق واگذاری امور بهره برادری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۰۳/دی/۱۳۹۹ آگهی مزایده(نوبت اول)_خراسان رضوی،شهرداری بردسکن واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۰۳/دی/۱۳۹۹ آگهی مزایده مرحله اول نوبت دوم واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG _ شهرداری ملکان مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۳۰/آذر/۱۳۹۹ مزایده جایگاه CNG شهرداری اقلید واگذاری امور بهره برادری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۲۷/اسفند/۱۳۹۸ مزایده شهرداری ابهر مزایده واگذاری امور بهره برداری جایگاههای عرضه سوخت CNG واقع در ۱- ابهر (ابتدای جاده قیدار) - ۲- شناط (بلوار شهید بهشتی) برای مدت یکسال به صورت اجاره - زنجان تا ۱۳۹۹/۰۱/۱۶ ۱۳۹۹/۰۱/۱۸ ...
۲۵/اسفند/۱۳۹۸ مزایده شهرداری شوشتر مزایده اجاره جایگاه CNG شهرداری شوشتر - خوزستان ۱۳۹۹/۰۱/۰۶ ...
۲۱/اسفند/۱۳۹۸ مزایده شهرداری درگز مزایده بهره برداری از جایگاه CNG : واگذاری مدیریت و بهره برداری از جایگاه CNG در تملک شهرداری درگز - خراسان رضوی تا ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ۱۳۹۸/۱۲/۲۷ ...
m