مرجع تخصصی صنعت سی ان جی ایران
دوشنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۰ | ساعت ۱۵:۳۳

دستورالعمل تکمیلی نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهاي ریالی فاقد تعدیل صنعت نفت

m