شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۲۰:۴۷

برندینگ جایگاههای بنزین و CNG

در دولت دهم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در لیست واگذاری های اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گرفته بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم و جناب آقای زنگنه در وزارت نفت، هیات وزیران مصوب نمود که بدر دولت دهم شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران در لیست واگذاری های اصل ۴۴ قانون اساسی قرار گرفته بود که با روی کار آمدن دولت یازدهم و جناب آقای زنگنه در وزارت نفت، هیات وزیران مصوب نمود که به شرط اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، صرفا متولی انبارهای نفت باشد، این شرکت از لیست واگذاریهای اصل ۴۴، خارج گردد.
پس از این مصوبه، با ابلاغ وزیر نفت، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی شروع به بررسی صلاحیت و اعلام شرکت های صاحب نشان (برند) در این حوزه نمود تا وظایف شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از درب انبار به بعد (خرید فرآورده از شرکت ملی پخش برای جایگاههای تحت پوشش، حمل فرآورده از انبار به جایگاههای تحت پوشش و عرضه فرآورده به مصرف کنندگان در جایگاههای تحت پوشش) به این شرکت محول گردد.
در اواخر نیمه اول سال ۱۳۹۶، فعالیت رسمی برندها به صورت محدود آغاز گردید و به مرور توسعه یافت. اکنون نزدیک به ۱۰۰۰ جایگاه از ۳۶۰۰ جایگاه بنزین کشور، تحت پوشش شرکتهای برند قرار گرفته اند به عنوان نمونه در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه تهران که بزرگترین پخش منطقه در کشور می باشد، ۵۳ % از فروش بنزین این منطقه (معادل ۹ میلیون و ۶۰۰هزار لیتر در روز) و ۳۱ % از فروش نفتگاز (گازوئیل) آن (معادل یک میلیون و ۱۵۰ هزار لیتر در روز)، تحت پوشش شرکتهای برند قرار گرفته اند. به شرط اینکه شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی، صرفا متولی انبارهای نفت باشد، این شرکت از لیست واگذاریهای اصل ۴۴، خارج گردد.

m