مرجع تخصصی صنعت سی ان جی ایران
سه شنبه ۰۹ آذر ۱۴۰۰ | ساعت ۰۹:۳۶

مزایدات جایگاه cng

تاریخعنوانبرگزار کنندهتاریخ ارسال مدارک
۲۷/دی/۱۳۹۹ آگهی مزایده جایگاه CNG_شهرداری اصلاندوز واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG_شهرداری مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۲۷/دی/۱۳۹۹ اگهی مزایده عمومی_شهرداری امیرکلا واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG_شهرداری مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۲۵/دی/۱۳۹۹ آگهی مزایده عمومی جایگاه CNG_شهرداری خرو واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG_شهرداری مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۲۳/دی/۱۳۹۹ آگهی مزایده عمومی _شهرداری بوشهر واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۲۳/دی/۱۳۹۹ آگهی مزایده عمومی نوبت دوم_شهرداری اهواز واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG_سازمان اتوبوسرانی مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۲۱/دی/۱۳۹۹ آگهی تجدید مزایده جایگاه CNG_بجنورد واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG_شهرداری مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۲۱/دی/۱۳۹۹ آگهی مزایده جایگاه CNG_بلوار جانبازان،چهارمحال بختیاری واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۲۰/دی/۱۳۹۹ واگذاری جایگاه CNG شهرداری ملکان واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۲۰/دی/۱۳۹۹ آگهی مزایده عمومی_شهرداری شیراز واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۱۸/دی/۱۳۹۹ واگذاری امور عملیات و بهره برداری از جایگاه شرکتی دو منظوره CNG،LPG بیهقی واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۱۸/دی/۱۳۹۹ آگهی مزایده جایگاه CNG_خوزستان،مسجدسلیمان واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۱۸/دی/۱۳۹۹ آگهی مزایده جایگاه CNG_شهرداری بستان آباد واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۱۸/دی/۱۳۹۹ آگهی مزایده مرحله اول(نوبت دوم)جایگاه CNG_شهرداری بناب واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۱۸/دی/۱۳۹۹ آگهی مزایده اجاره جایگاه CNG شهرداری انگوت واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۱۸/دی/۱۳۹۹ آگهی مزایده جایگاه CNG_لرستان،کوهدشت واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۱۷/دی/۱۳۹۹ آگهی تجدید مزایده عمومی_شهرداری فولادشهر واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۱۷/دی/۱۳۹۹ آگهی مزایده عمومی نوبت اول_شهرداری آبادان واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۱۷/دی/۱۳۹۹ آگهی واگذاری ۵ باب از جایگاههای CNG شهرداری تبریز واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۱۶/دی/۱۳۹۹ آگهی مزایده جایگاه CNG_شهرداری فاضل آباد واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۱۵/دی/۱۳۹۹ بهره برداری جایگاه گاز فرهنگیان_خوزستان واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG_سازمان آتش نشانی مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
m