شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۲:۱۹

مزایدات جایگاه cng

تاریخ عنوان برگزار کننده تاریخ ارسال مدارک
۰۱/دی/۱۴۰۰ آگهی مزایده شهرداری رستم آباد واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق آگهی مزایده مطابق آگهی مزایده ...
۰۱/دی/۱۴۰۰ آگهی تجدید مزایده عمومی واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق آگهی مزایده مطابق آگهی مزایده ...
۳۰/آذر/۱۴۰۰ اگهی مزایده شهرداری سقز واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق آگهی مزایده مطابق آگهی مزایده ...
۳۰/آذر/۱۴۰۰ آگهی مزایده شهرداری کامیاران واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق آگهی مزایده مطابق آگهی مزایده ...
۳۰/آذر/۱۴۰۰ آگهی مزایده شهرداری آق قلا واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق آگهی مزایده مطابق آگهی مزایده ...
۲۷/آذر/۱۴۰۰ آگهی مزایده شهرداری نسیم شهر واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق آگهی مزایده مطابق آگهی مزایده ...
۲۴/آذر/۱۴۰۰ آگهی مزایده عمومی_جایگاه های CNG شهرداری مهریز واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق آگهی مزایده مطابق آگهی مزایده ...
۲۴/آذر/۱۴۰۰ آگهی مزایده شهرداری رستم آباد واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق آگهی مزایده مطابق آگهی مزایده ...
۲۴/آذر/۱۴۰۰ تجدید آگهی مزایده_شهرداری مرند واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق آگهی مزایده مطابق آگهی مزایده ...
۲۴/آذر/۱۴۰۰ جایگاه CNG نیک آباد واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق آگهی مزایده مطابق آگهی مزایده ...
۲۰/آذر/۱۴۰۰ آگهی تجدید مزایده عمومی یک مرحله ای واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق آگهی مزایده مطابق آگهی مزایده ...
۱۷/آذر/۱۴۰۰ آگهی مزایده شهرداری جویبار واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق آگهی مزایده مطابق آگهی مزایده ...
۱۷/آذر/۱۴۰۰ مزایده مرحله دوم_نوبت اول واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق آگهی مزایده مطابق آگهی مزایده ...
۱۵/آذر/۱۴۰۰ آگهی مزایده عمومی_شهرداری یامچی واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG_شهرداری یامچی مطابق آگهی مزایده مطابق آگهی مزایده ...
۲۷/دی/۱۳۹۹ آگهی مزایده جایگاه CNG_شهرداری اصلاندوز واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG_شهرداری مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۲۷/دی/۱۳۹۹ اگهی مزایده عمومی_شهرداری امیرکلا واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG_شهرداری مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۲۵/دی/۱۳۹۹ آگهی مزایده عمومی جایگاه CNG_شهرداری خرو واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG_شهرداری مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۲۳/دی/۱۳۹۹ آگهی مزایده عمومی _شهرداری بوشهر واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۲۳/دی/۱۳۹۹ آگهی مزایده عمومی نوبت دوم_شهرداری اهواز واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG_سازمان اتوبوسرانی مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
۲۱/دی/۱۳۹۹ آگهی تجدید مزایده جایگاه CNG_بجنورد واگذاری امور بهره برداری از جایگاه CNG_شهرداری مطابق اسناد مزایده مطابق اسناد مزایده ...
m