شرکت آریا صنعت بیستون
سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۹:۴۱

مزایدات جایگاه cng

تاریخ عنوان برگزار کننده تاریخ ارسال مدارک
۳۰/شهریور/۱۳۹۸ آگهی مزایده شهرداری بجنورد مزایده واگذاری بهره برداری، حفظ و نگهداری از جایگاه های پمپ گاز cng واقع در تخته ارکان و ضلع جنوبی ترمینال مسافربری و شهرک حکمت به صورت اجاره ماهیانه درصدی ...
۳۰/شهریور/۱۳۹۸ آگهی مزایده شهرداری لردگان مزایده واگذاری جایگاه سی ان جی شهرداری لردگان به صورت اجاره ای ...
۳۰/شهریور/۱۳۹۸ آگهی مزایده شهرداری نور مزایده بهره برداری و نگهداری جایگاه عرضه سوخت طبیعی CNG واقع در خیابان امام رضا (ع) برای مدت ۳ سال به صورت استیجاری ...
۳۰/شهریور/۱۳۹۸ آگهی مزایده شهرداری اژیه مزایده بهره برداری جایگاه CNG مربوط به شهرداری اژیه از ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ تا پایان روز ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ ...
۳۰/شهریور/۱۳۹۸ آگهی مزایده شهرداری نیشابور مزایده واگذاری جایگاه cng واقع در بلوار شهید سرایانی کفکدک - برند کوانگشین برای مدت ۲ سال با پایه ماهیانه ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰ ...
۳۰/شهریور/۱۳۹۸ آگهی مزایده شهرداری آباده مزایده واگذاری جایگاه های شهید چمران و جنب شهرک صنعتی CNG به صورت قرارداد اجاره یک ساله ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ ساعت ۱۸ ...
۳۰/شهریور/۱۳۹۸ آگهی مزایده شهرداری کیاکلا مزایده اجاره و بهره برداری جایگاه Cng کیاکلا واقع در خیابان شهید ذبیحی ...
۲۵/شهریور/۱۳۹۸ آگهی مزایده شهرداری گز برخوار مزایده بهره برداری و نگهداشت از جایگاه عرضه گاز طبیعی CNG متعلق به خود واقع در شهر گز ...
۲۵/شهریور/۱۳۹۸ آگهی مزایده شهرداری بناب مزایده واگذاری جایگاه سی ان جی شهرداری بناب واقع در میدان شهدا به صورت اجاره تا ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ساعت ۱۴/۳۰ ...
۲۵/شهریور/۱۳۹۸ آگهی مزایده شهرداری هندیجان مزایده واگذاری بهره برداری، حفظ و نگهداری و مدیریت جایگاه CNG بصورت اجاره با برآورد ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ ساعت ۱۰ ...
۲۵/شهریور/۱۳۹۸ آگهی مزایده حمل و نقل شهرداری شاهین شهر مزایده اجاره بهره برداری از جایگاه CNG آزادگان واقع در بلوار آزادگان جنب پارکینگ کامیونداران ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ تا آخر وقت اداری ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ساعت ۱۵ ...
۲۵/شهریور/۱۳۹۸ آگهی مزایده شهرداری آذرشهر مزایده بهره برداری جایگاه CNG شهرداری - ماهانه ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت اجاره پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳/۳۰ ...
۲۵/شهریور/۱۳۹۸ آگهی مزایده شهرداری لردگان مزایده واگذاری جایگاه سی ان جی شهرداری لردگان به صورت اجاره ای ...
۲۴/شهریور/۱۳۹۸ آگهی مزایده شهرداری بجنورد مزایده واگذاری بهره برداری، حفظ و نگهداری از جایگاه های پمپ گاز cng واقع در تخته ارکان و ضلع جنوبی ترمینال مسافربری و شهرک حکمت به صورت اجاره ماهیانه درصدی تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ...
۲۴/شهریور/۱۳۹۸ آگهی مزایده شهرداری جلفا مزایده بهره برداری از جایگاه CNG شهرداری جلفا به صورت اجاره به مدت یک سال ...
۲۳/شهریور/۱۳۹۸ آگهی مزایده شهرداری محمود آباد نمونه مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه های سی ان جی CNG شهر محمود آباد نمونه ...
۲۳/شهریور/۱۳۹۸ آگهی مزایده توسعه و عمران عون بن علی و پارک طبیعت شهرداری تبریز مزایده بهره برداری به صورت اجاره بها جایگاه cng گاز طبیعی عون بن علی با برآورد ۶,۴۳۲,۰۰۰,۰۰۰ از تاریخ درج آگهی تا ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴ ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۴/۳۰ ...
۲۳/شهریور/۱۳۹۸ آگهی مزایده شهرداری قمصر مزایده اجاره جایگاه سوخت cng بمدت یکسال با برآورد ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تا پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ ساعت ۱۰ صبح ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ...
۲۳/شهریور/۱۳۹۸ آگهی مزایده شهرداری سرخس مزایده واگذاری جایگاه CNG و کشتارگاه ...
۲۳/شهریور/۱۳۹۸ آگهی مزایده شهرداری آذرشهر مزایده بهره برداری جایگاه CNG شهرداری - ماهانه ۳۷۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به صورت اجاره پایان وقت اداری ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ ساعت ۱۳/۳۰ ...
m