شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | ساعت ۱۴:۲۴

آخرین مهلت درخواست بخشودگی جرایم قطعی شده تامین اجتماعی

آخرین مهلت درخواست بخشودگی جرایم قطعی شده تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۶ تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ می باشد

 

 

m