شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | ساعت ۱۳:۴۵

وزیر نفت: هنوز تصمیمی برای سهمیه بندی بنزین اتخاذ نشده است

وزیر نفت: هنوز تصمیمی برای سهمیه بندی بنزین اتخاذ نشده است اما ایده آن وجود دارد.

m