شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ | ساعت ۱۰:۱۷

آخرین مهلت درخواست بخشودگی جرایم

آخرین مهلت درخواست بخشودگی جرایم قطعی شده تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۶ تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ می باشد

m