شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۲۱:۳۹

آخرین مهلت درخواست بخشودگی جرایم

آخرین مهلت درخواست بخشودگی جرایم قطعی شده تامین اجتماعی تا پایان سال ۹۶ تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۱۳ می باشد

m