شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۱۱:۴۲

رئیس جمهور: گام سوم کاهش تعهدات برجامی از جمعه برداشته می شود

کلیه محدودیتهای مربوط به تحقیق و توسعه برداشته خواهد شد.
مهلت ۶۰ روزه دیگری پیش روی اروپاست، هر زمان به تعهدات خود برگردند ما هم به تعهدات برجامی بر می گردیم

m