شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۱۱:۴۱

۱۵ میلیارد دلار بابت فروش نفت

رویترز:
عراقچی گفت ایران تنها در صورتی به اجرای کامل برجام باز می گردد که طبق پیشنهاد فرانسه در مدت ۴ ماه ۱۵ میلیارد دلار بابت فروش نفت دریافت کند.

m