شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۲:۱۲

پنج هزار نیروی امنیتی چین در صنعت نفت ایران

آیا چین بدنبال استثمار کردن صنعت نفت ایران است؟!
محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران در اواخر ماه آگوست با همتای چینی خود «وانگ لی» برای معرفی نقشه راه مشارکت جامع ۲۵ ساله استراتژیک چین و ایران که در سال ۲۰۱۶ امضا شد، دیدار کرد.
محور اصلی موافقتنامه جدید اینست که چین ۲۸۰ میلیارد دلار در بخشهای در حال توسعه نفت، گاز و پتروشیمی ایران سرمایه گذاری خواهد کرد. این مبلغ ممکن است در دوره اول پنج ساله توافق سرمایه گذاری شود اما استنباط می شود که مبالغ بیشتری در پایان هر دوره پنج ساله با توجه به توافق دو طرف در دسترس باشد.
همچنین پنج هزار نیروی امنیتی چین برای محافظت از پروژه های چینی در ایران حضور خواهند داشت و نیروهای بیشتری برای محافظت از انتقال نفت، گاز و مواد پتروشیمی به چین نیاز خواهد بود.

m