شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ | ساعت ۰۹:۳۷

مناقصه شهرداری کوار

  • برگزاری مناقصه اجرای پمپ بنزین با برآورد ۲۱,۱۹۳,۸۵۴,۰۰۰ - استان فارس
  • شرایط رتبه ۵ ساختمان و تاسیسات
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱.۰۵۹.۶۹۲.۷۰۰ ريال به حساب جاری ۱۳۵۷۰۷۸۰ بانک رفاه کارگران یا ضمانت نامه بانکی
  • تاریخ ارسال مدارک از تاریخ آگهی نوبت دوم به مدت ده روز
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۷/۱۴
  • آدرس خرید اسناد کوار بولوار امام خمینی شهرداری کوار واحد امور قراردادها
  • آدرس ارسال مدارک کوار بولوار امام خمینی شهرداری کوار واحد امور قراردادها
m