شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۲۰:۱۱

روحانی خطاب به آمریکا ؛ مذاکره با فشار حداکثری امکان پذیر نیست

m