شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۱۲ آذر ۱۴۰۲ | ساعت ۰۰:۲۹

مفهوم فشار هیدرولیک و خطراتی که ممکن است اپراتورها را تهدید کند!

وقتی صحبت از ۱۵bar فشار هیدرولیک می‌کنیم دقیقاً از چه میزان فشاری سخن می‌گوییم؟ در این آزمایش از دست ژلاتینی که مشابه ساختار فیزیکی و بافت ماهیچه ای دست انسان است استفاده شده است. اگر دست اپراتور بر روی یک شیلنگ هیدرولیک آسیب دیده قرار گیرد، پاره شدن شیلنگ و نشت ناگهانی روغن هیدرولیک می‌تواند مانند شلیک مرگبار یک گلوله از تفنگ عمل کند⚠️

m