شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | ساعت ۱۹:۰۹

ایران در صدر بیشترین پرداخت یارانه انرژی در جهان

ایران با پرداخت نزدیک به ۷۰ میلیارد دلار یارانه در بخش انرژی در صدر فهرست پرداخت یارانه انرژی در جهان قرار گفته است

m