شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۰۳ تیر ۱۴۰۱ | ساعت ۱۴:۳۲

اعضای هیات رییسه صندوق بازنشستگی نفت مشخص شدند

بر اساس اطلاعاتی که به خبرنگار “نفت ما” رسیده است :

آقایان: عراقی ، کاردر ، رحمتی ،بحرینی ،مصطفوی ، مینو و کرباسیان به عنوان اعضای هیات رئیسه صندوق بازنشستگی نفت مشخص شدند.

m