مرجع تخصصی صنعت سی ان جی ایران
چهارشنبه ۱۰ آذر ۱۴۰۰ | ساعت ۰۹:۳۸

آگهی فروش بنزین در یکی از روزنامه های تهران در دهه ۱۳۱۰ خورشیدی

m