شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۰۶ آذر ۱۴۰۱ | ساعت ۱۸:۴۳

آگهی فروش بنزین در یکی از روزنامه های تهران در دهه ۱۳۱۰ خورشیدی

m