شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | ساعت ۱۷:۵۲

آگهی فروش بنزین در یکی از روزنامه های تهران در دهه ۱۳۱۰ خورشیدی

m