شرکت آریا صنعت بیستون
دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | ساعت ۰۶:۱۸

کمیسیون تلفیق مجلس با کسری بودجه ۹۹ چه خواهد کرد؟

کارشناسان و مراکز پژوهشی اعتقاد دارند لایحه بودجه ۹۹ کسری قابل توجهی دارد که حدود ۱۳۱ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود و اگر کمیسیون تلفیق مجلس، این لایحه را اصلاح چشمگیری نکند، کشور در دوراهی چاپ پول یا مذاکره با آمریکا قرار می گیرد.

۱۷ آذرماه، رئیس جمهور لایحه بودجه ۹۹ را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.

در لایحه بودجه ۹۸، دولت ارقام غیرواقعی برای صادرات نفت درنظر گرفت و نهایتا گرفتار کسری بودجه ۱۵۰ هزار میلیارد تومانی (همت) شد. دولت برای اصلاح این قانون از مسیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا اقدام کرد.

کارشناسان و مراکز پژوهشی مانند مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارند لایحه بودجه ۹۹ هم مشابه قانون بودجه ۹۸ کسری قابل توجهی دارد که حدود ۱۳۰ تا ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود (بدون درنظر گرفتن اوراق).

با توجه به همین موضوع، کارشناسان و مراکز پژوهشی پیش بینی می کنند اگر کمیسیون تلفیق مجلس، لایحه بودجه ۹۹ را اصلاح چشمگیری نکند، کشور در دوراهی چاپ پول (استقراض از بانک مرکزی) یا مذاکره با آمریکا قرار خواهد گرفت.

m