شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ | ساعت ۰۰:۳۷

مزایده بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG گاز طبیعی فشرده شهر چرمهین بمدت یکسال به صورت استیجاری

۰۳۱۵۲۵۵۲۴۴۴-۵

m