شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۱۴ مهر ۱۴۰۱ | ساعت ۰۰:۵۴

مزایده بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG گاز طبیعی فشرده شهر چرمهین بمدت یکسال به صورت استیجاری

۰۳۱۵۲۵۵۲۴۴۴-۵

m