شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۴ خرداد ۱۴۰۱ | ساعت ۰۲:۴۶

مزایده بهره برداری و نگهداشت جایگاه CNG گاز طبیعی فشرده شهر چرمهین بمدت یکسال به صورت استیجاری

۰۳۱۵۲۵۵۲۴۴۴-۵

m