شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | ساعت ۰۲:۵۴

انفجار مخزن خودرو نیسان در جایگاه CNG نکا

عدم انجام به موقع  بازرسی از مخازن خودروها باعث انفجار و صدمات جانی و مالی در جایگاههای CNG می شود و تعداد اینگونه حوادث دلخراش با توجه به عمر وکارکرد مخازن و همچنین عدم بازرسی و انجام  به موقع معاینه فنی خودرو ها در سال های اخیر در حال افزایش می باشد . با توجه به موارد اشاره شده متاسفانه روند تست مخازن خودروهای کارگاهی از شهریور ۱۳۹۷ متوقف و موجب سردرگمی اینگونه خودروها و وقوع اتفاقاتی نظیر انفجار مخزن خودروها شده است که بایستی مدیران محترم سازمان استاندارد و سیمفا در اسرع وقت برای این موضوع تصمیم گیری نمایند .

m