شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۲ | ساعت ۰۶:۲۰

بازار سیاه مخازن CNG و عدم توجه و حمایت از تولیدکنندگان مخازن ایرانی و داخلی

m