شرکت آریا صنعت بیستون
دوشنبه ۰۴ مهر ۱۴۰۱ | ساعت ۰۹:۳۶

بازار سیاه مخازن CNG و عدم توجه و حمایت از تولیدکنندگان مخازن ایرانی و داخلی

m