شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۷ آذر ۱۴۰۲ | ساعت ۱۰:۰۸

بازار سیاه مخازن CNG و عدم توجه و حمایت از تولیدکنندگان مخازن ایرانی و داخلی

m