شرکت آریا صنعت بیستون
دوشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ساعت ۲۱:۴۶

🔸ابلاغیه استانداری تهران درباره نحوه حضور کارمندان در ادارات

🔸ابلاغیه استانداری تهران درباره نحوه حضور کارمندان در ادارات

🔹کلیه کارکنان به منظور ارائه خدمات عادی تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۴ (مطابق بند یک قسمت ب بخشنامه فوق الذکر ) از حضور فیزیکی در محل کار معاف می باشند.

🔹بدیهی است حضور کارکنان در موارد ضروری بنابه تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی (حداقل حضور ممکن) تا سقف ۱۳ نفر می باشد.

🔹صرفا حضور مدیران و معاونین دستگاههای اجرایی استانی و شهرستانی الزامی است.

🔹حضور کارکنان برای ارائه خدمات ضروری براساس تشخیص بالاترین مقام اجرایی صورت می پذیرد.

🔹مسئولیت حسن انجام امور مذکور بر عهده بالاترین مقام دستگاه است.

 

m