شرکت آریا صنعت بیستون
دوشنبه ۰۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ساعت ۲۱:۴۸

نامه معاون اول رئیس جمهور اقای جهانگیری در مورد بخشش اجاره اماکن استیجاری دولتی واگذار شده به بخش خصوصی

m