شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ | ساعت ۱۳:۵۷

نامه معاون اول رئیس جمهور اقای جهانگیری در مورد بخشش اجاره اماکن استیجاری دولتی واگذار شده به بخش خصوصی

m