شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۳۱ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰:۴۹

این فیلمبرداری یک فیلم اکشن نیست ، بلکه آموزش برای آتش نشانان چینی است …

یکی ازمسایل ضروری و حیاتی در جایگاه های سوخت و CNG آموزش و امادگی پرسنل برای حوادث احتمالی و همچنین آشنایی عوامل آتش نشانی های شهر ها با اینگونه جایگاه ها و اقدامات لازم در زمان های حادثه می باشد .

m