شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۲۱:۱۳

تقدير مدیر منطقه استان مرکزی از عملکرد مطللوب مدیران و مالکان جایگاه‌های عرضه سوخت استان

🔸مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه استان مرکزی با مدیران و مالکان جایگاه‌های عرضه سوخت استان تشکیل جلسه داد و از عملکرد مطللوب آنان در سال‌جاری تقدیر کرد.

🔻به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه استان مرکزی، سعید جمشیدی در نشست با مدیران و مالکان جایگاه‌های عرضه سوخت استان گفت: اگر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی را پیکره یک ساختار خدمات‌رسان تلقی کنیم، بدون شک جایگاه‌داران و ناوگان حمل‌ونقل به مثابه دو پای توانمند در عرصه سوخترسانی شرکت ملی پخش هستند که بدون آن توانی برای ادامه سوخترسانی و خدمت به مردم شریف کشور باقی نخواهد ماند.

m