شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۱۷ خرداد ۱۴۰۲ | ساعت ۲۱:۵۷

سوختگیری با خودرو در حالت روشن و آتش گرفتن خودرو و سرنشین خودرو

اهمیت و لزوم آموزش کارکنان جایگاه های سوخت و امادگی در زمان وقوع حوادث غیر مترقبه

m