شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ساعت ۰۲:۰۲

کاهش اختلاف قیمت گازوئیل و CNG عمده ترین مانع توسعه اتوبوسهای گازسوز

به گزارش خبرخودرو، رییس اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و صنایع وابستهاز اهمیت گازسوز کردن اتوبوس های درون شهری و موانع پیش روی آن سخن گفت.
علی محمودیان در گفتگو با خبرنگار خبرخودرو عنوان کرد: پس از تعهد نامه پاریس همه کشورهای زیرمجموعه آن کاهش آلاینده های زیست محیطی و ذرات معلق را در دستور کار خود قرار دادند. یکی از مهم ترین اقدامات این کشورها برنامه ریزی برای تبدیل خودروهای دیزلی به گازسوز تا سال ۲۰۳۵ و ۲۰۵۰ بود. کشورهایی که بر اساس شرایط محیطی خود امکان بهره برداری از گاز LPG را داشتند برنامه های خود را بر اساس توسعه گاز LPG و برخی دیگر استفاده از گاز CNG در بخش حمل و نقل را تدوین کردند.
وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کشور ما دارای بیشترین تعداد خودرو گازسوز در جهان است و از نظر میزان جایگزینی CNG با بنزین و گازوئیل کشور چین رتبه اول را به خود اختصاص داده است. زیرا کشور چین فقط خودروهای سنگین را گازسوز کرده و این اقدام در مورد خودروهای سبک صورت نگرفته است. چین با دو هدف این اقدام را انجام داده است. با توجه به اینکه ذرات معلق ناشی از سوخت سی ان جی نسبت به بنزین و گازوئیل صفر است و عمدتا خودروهای دیزل خودروهای کار هستند و میزان مصرف سوخت خودروهای دیزل از نظر لیتراژ ۱۰۰ برابر مصرف بنزین است، یکی از اهداف چین دلایل زیست محیطی و علت دیگر آن مزیت های اقتصادی این حوزه است.
محمودیان در ادامه اظهارات خود گفت: در حال حاضر ۳ هزار و ۵۰۰ دستگاه اتوبوس گازسوز در سطح کشور وجود دارد. حدود ۱۵ سال پیش عمده اتوبوس ها متعلق به شهرداری و بخش دولتی بود اما به تدریج با توجه به نگاهی که به اصل ۴۴ قانون اساسی شد اتوبوسرانی به بخش خصوصی واگذار شد تا خدمات شهری با کیفیت بهتری ارائه شود. یکی از موضوعات مهم برای سرمایه گذاران بخش خصوصی صرفه اقتصادی است اما امروزه به دلیل کم بودن اختلاف قیمت گازوئیل و CNG بخش خصوصی رغبتی برای جایگزینی اتوبوسهای دیزلی با گازسوز ندارد. ضمن اینکه اگر شرایط به گونه ای بود که بخش خصوصی قادر بود به جای استفاده از ۳۵۰۰ دستگاه اتوبوس گازسوز موجود از اتوبوسهای گازوئیلی استفاده کند حتما چنین اقدامی می کرد. زیرا استفاده از گازوئیل ۳۰۰ تومانی صرفه اقتصادی بیشتری برای بخش خصوصی دارد.
وی ادامه داد: یکی از موانع پیش روی توسعه اتوبوسهای گازسوز به عنوان بزرگترین حامی محیط زیست در بخش حمل و نقل درون شهری و برون شهری سیاست قیمت گذاری در حوزه اختلاف قیمت بین CNG و گازوئیل است. زیرا این نگرانی برای سیاستمداران و قاونون گذاران مجلس وجود دارد که افزایش قیمت گازوئیل موجب تورم حبابی در کشور می شود اما راهکار این موضوع کاملا مشخص است.رییس اتحادیه کشوری سوخت های جایگزین و صنایع وابستهاضافه کرد: بر اساس ماده ۱۲ و قانون رفع موانع تولید می توان در مرحله اول پیش از افزایش قیمت گازوئیل برای مالکان اتوبوس و سرمایه گذاران بخش خصوصی مزیت های مناسبی در نظر گرفت تا بخش خصوصی به فرآیند تبدیل اتوبوس ها تمایل پیدا کنند. پس از اینکه همه اتوبوس های بخش حمل و نقل درون شهری و برون شهری که روی قیمت سایر محصولات تاثیر می گذارند گازسوز شدند می توان با حذف یارانه گازوئیل قیمت آن را آزاد کرد و به سمت آزادسازی قیمت گازوئیل که از اهداف برنامه ششم توسعه نیز بوده حرکت کرد. در غیر این صورت اگر بخواهیم منتظر شرایط مناسبی برای آزادسازی قیمت گازوئیل و ایجاد انگیزه برای مالکان خودروهای دیزلی باشیم این امر هیچگاه محقق نخواهد شد.
محمودیان یادآور شد: خوشبختانه تکنولوژی تبدیل خودروهای دیزلی به گازسوز در کشور ما وجود دارد و از این جهت مشکلی نیست. ضمن اینکه بر اساس گزارش های موجود هنگامی که خودروهای دیزلی دوگانه سوز می شوند عملکرد بهتری نسبت به کارکرد دیزلی خود دارند و تنها محدودیت سیاست گذاری در این حوزه است. البته احداث جایگاه های عرضه CNG نیز باید در دستور کار قرار بگیرد
زیرا جایگاه های CNG موجود در کشور مختص خودروهای بنزینی و سبک هستند و جایگاه های ویژه خودروهای سنگین باید متناسب با برنامه ششم توسعه و طرح توسعه خودروهای دیزلی احداث شوند اما نباید این موضوع را محدودیت دانست.

m