شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۳ اسفند ۱۴۰۲ | ساعت ۰۷:۱۴

فرصت مغتنمی برای تبدیل رایگان خودروهای عمومی اعم از تاکسی و وانت بارها و مسافربرهای شخصی از حالت بنزین سوز به دوگانه سوز آغاز شده است

با مراجعه به سایت زیر این امر امکانپذیر است.

https://gcr.niopdc.ir/

m