شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۲۰:۳۸

تعداد کشته شدگان حادثه پمپ بنزین در روسیه به ۲۴ تن رسید

علت حادثه انفجار شدید عمل نكردن سوپاپ گازهاي همراه سوخت گزارش شده است

m