شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۰۲:۰۰

قرارداد گاز با ترکمنستان حتما احیا خواهد شد

رئیس جمهور:
امروز با پیگیری های انجام شده، ترکمنستان اطمینان یافته که دولت جمهوری اسلامی ایران برای رفع مشکلات و موانع موجود اراده جدی دارد.قرارداد گاز ایران و ترکمنستان حتماً احیا خواهد شد.

m