شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۱ فروردین ۱۴۰۲ | ساعت ۱۹:۴۸

اجرای پروژه ۱۱۱ میلیون دلاری هیدروژن و آمونیاک پاک در نروژ

روز جمعه نروژه تامین مالی پروژه یک میلیارد کرونی برابر با ۱۱۱ میلیون دلاری تولید هیدروژن و آمونیاک بدون انتشارات برای گذار به اقتصاد کم کربن را تکمیل کرد.

نخست وزیر نروژ می گوید که این روزها تولید هیدروژن سخن هر اروپایی است که از آن به عنوان راه حلی برای رسیدن به اهداف اقلیمی یاد می شود. بنابراین نروژ هم به عنوان یک کشور تولید کننده انرژی باید در این زمینه فعال باشد.

یارا، یکی از شرکت های فعال در این پروژه هم می گوید از این تامین مالی ۲۸۳ میلیون کرون برای پروژه پایلوت خود برای تولید هیدروژن و آمونیاک با انتشارات صف در یک کارخانه کودسازی بهره برده است.

پروژه‌ای هم برای تولید آمونیاک با انتشارات صفر از طریق جذب و ذخیره سازی کربن در زیر دریای بارنت طراحی شده و ۴۸۲ میلیون کرون دریافت کرده است.

ایکواینر نروژ و زیر مجموعه ای از انی ایتالیا در این پروژه سهیم هستند.

m