شرکت آریا صنعت بیستون
یکشنبه ۲۶ فروردین ۱۴۰۳ | ساعت ۰۲:۳۴

تهران رکوردار مصرف گاز در شبانه روز گذشته

آقای ییلاقی مدیر مرکز راهبری گاز کشورگفت: با توجه به سرمای گسترده و کم سابقه‌ای که بیش از ۲۵ استان کشور را درگیر کرده است و با افزایش مصرف گاز، تاکنون شاهد پایداری شبکه گاز کشور هستیم و قطعی گاز در بخش خانگی نداشتیم.

ییلاقی ادامه داد: در شبانه روز گذشته استان تهران با ۱۲۵ میلیون مترمکعب بیشترین مصرف گاز را داشته است و بعد از آن استان خراسان رضوی با ۶۳ میلیون متر مکعب، اصفهان ۴۵ میلیون متر مکعب، آذربایجان شرقی ۴۳ میلیون متر مکعب و مازندران ۳۹ میلیون مترمکعب در رتبه‌های بعدی مصرف گاز در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده قرار داشتند.

مدیرمرکز راهبردی گفت: در شبانه روز گذشته نزدیک با ۸۴۸ میلیون متر مکعب گاز وارد شبکه گازرسانی کشور شده که از این میزان بیش از ۸۰ درصد در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده مصرف شده است.

 

 

 

m