شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۲۴ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰:۰۶

قطع گاز جایگاه‌های CNG تهران صحت ندارد

آقای محسن جوهری رئیس انجمن صنفی CNG ایران درباره آخرین وضعیت جایگاه های CNG تهران و دیگر نقاط کشور با اشاره به افزایش مصرف گاز در بخش خانگی تجاری گفت: در حال حاضر جایگاه های سوخت CNG  در تهران در حال خدمت رسانی هستند و قطع گاز صحت ندارد.

به گفته او، با توجه به قطعی جایگاه های CNG در بعضی استان ها الگوی مصرف گاز CNG داران تغییری نداشته و لذا جایگاه های CNG تهران تعطیل نمی شود.

رئیس هیئت مدیره انجمن CNG گفت: در حال حاضر در برخی از نقاط شمالی کشور برخی از جایگاه های CNG قطع شده اند و مابقی استان ها در مدار کامل قرار دارند.

m