شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰:۵۰

هفته آینده؛ اساسنامه شرکت گاز بررسی می‌شود

رئیس کمیسیون انرژی مجلس:
“هویت واقعی” در تنظیم اساسنامه شرکت ملی گاز مدنظر است و نه صرفا تفسیر یک اساسنامه.
درخواست تصویب قانون اساسنامه شرکت ملی گاز ایران مستند به اصل ۸۵ قانون اساسی است.
اساسنامه شرکت ملی گاز ۸۶ ماده بسیار مهم فنی، تخصصی، مالی و اداری دارد.
هفته آینده، امکان تصویب اساسنامه شرکت ملی گاز مستند بر اصل ۸۵ در صحن علنی بررسی می‌شود.

m