شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۱۹:۵۷

اخبار رادیویی

رادیو اقتصاد، برنامه بهارستان: مجلس و توسعه راههای کشور، مدیریت مصرف سوخت و انرژی، مجری برنامه: ناصر خیرخواه
جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸

مهمانان برنامه:

سید ابوالفضل موسوی، عضو کمیسیون عمران مجلس
شهرام اتفاق – کارشناس سوخت و انرژی

موسوی: آمار مسافرت ها با خودروی شخصی هر سال بیشتر می شود و باید این سفرها را به خطوط ریلی منتقل کنیم. با توجه به افزایش سفر در جاده ها ناگزیریم که جاده ها را ایمن تر کنیم. کمبود بودجه عمرانی برای بهبود و توسعه جاده ها داریم . . . . عدم توسعه جاده ای منجر به تلفات انسانی در جاده ها شده است و تحقق تکالیف برنامه ششم توسعه را دشوار یا غیرممکن ساخته است.

اتفاق: مجلس چطور می خواهد با وجود سوخت یارانه ای، از رشد فزاینده تقاضا برای سفر با خودروی شخصی جلوگیری کند؟ و مجلس چطور میخواهد آن را به حمل و نقل ریلی منتقل کند؟ مردم در انتخاب های اقتصادی خود، گزینه ارزانتر را انتخاب می کنند و بنابراین یارانه سوخت منجر به این می شود که سفرهای با خودروی شخصی افزایش مییابد و ما هر روز به جاده و تجهیزات جاده ای بیشتری نیاز خواهیم داشت و تلفات انسانی و آلودگی هوای بیشتری نیز خواهیم داشت و ..‌

موسوی: مسئله یارانه انرژی با معیشت مردم گره خورده ۴ حذف آن کار بسیار سختی است . . .

خیرخواه: شما ابزارهای مختلفی را برای پرداخت این مبلغ به مردم بر اساس کد ملی آنها دارید‌.

موسوی: اجازه بدین بحث شما را به اینجا برسانیم که زیرساختها حتما باید اجرا و تکمیل شود، اما چون تامین اعتبار آن از طریق فروش نفت یا درآمدهای مالیاتی امکان پذیر نیست، یک راه حل باقی می ماند و آن اصلاح قیمت انرژی انجام است و این هم باید مردم توجیه بشوند . . .

اتفاق: شما برای این که بابت حذف یارانه انرژی به مردم فشاری وارد نشود، می توانید این پول را به خود مردم برگردانید . . .

موسوی: راههای مختلفی وجود دارد . . . ما نهصد هزار میلیارد تومان یارانه پنهان داریم و این اصلاح قیمت باید انجام شود تا بودجه جاری کشور هم به خط خودش بیایید . . . مردم باید برای افزایش قیمت توجیه شوند و مردم باید همه اطلاعات را داشته باشند . . .

خیرخواه: ما مردم میدانیم که شما مسولین با دلار ۴۲۰۰ تومن برای ما گوشت تهیه کردین، اما به دست همه ما نرسید ! . . ‌

موسوی: مگه مسولین اجرایی از جنس مردم نیستند؟ ما این فاصله را ایجاد نکنبم، مسولین هم از مردم هستند . . .

اتفاق: شما می توانید این منابع حاصل از حذف یارانه انرژی را به شیوه های گوناگون به خود مردم باز بگردانید تا هیچ اصطکاک اجتماعی رخ ندهد. خیلی از شهروندان ما در کشور، از سالی ۱۰۰۰ دلار یارانه بهره مند نمی شوند‌. این وجوه را به حساب خودم مردم واریز و پرداخت کنید، مردم خودشان بهتر میدانند که چطور از پول خودشان استفاده کنند . . .

موسوی: این تنها راه حل نیست، راه حل های دیگری هم هست، باید آنها را بررسی کنیم . . .

m