شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۰۵ خرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۲۰:۱۹

اخبار رادیویی

ادیو اقتصاد، برنامه بهارستان: مجلس و توسعه راههای کشور، مدیریت مصرف سوخت و انرژی
مجری برنامه: ناصر خیرخواه
جمعه ۷ تیر ۱۳۹۸

صدیف بدری، سخنگوی کمیسیون عمران مجلس

محسن صادقی، مدیرکل دفتر ارزیابی‌های اقتصادی و مدیریت بهره‌وری حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی

شهرام اتفاق – کارشناس سوخت و انرژی

بدری: هشتادهزار پروژه نیمه تمام عمرانی در کشور در قالب پروژه های استانی و ملی وجود دارد و حداقل ششصدهزار میلیارد تومان پول برای تکمیل آنها نیاز است. اگر سالانه شصت هزار میلیارد تومان هم اعتبار عمرانی در نظر بگیریم، بدون اینکه یک متر پروژه جدید تعریف کنیم، طبیعتا ده سال طول میکشد. با این شرایط بودجه ای نمیشود این پروژه ها را سروسامان داد. سه سال است که مجلس برای استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی در بودجه های سالانه تکلیفی برای دولت معین میکند، اما متاسفانه به دلیل فقدان سازوکارهایی قانونی موجود، دولت توفیقی نداشته است . . .

اتفاق: مهمترین منبع تولید ثروت در صدویازده سال گذشته منابع نفتی و گازی بوده است. در سال ۲۰۱۸، هفتاد (۷۰) میلیارد دلار یارانه انرژی اعطا کرده ایم و میتوانستیم با استفاده از این منابع پروژه های عمرانی از جمله مسائل ناوگان حمل و نقل عمومی را حل فصل کنیم.

صادقی: به جز راههای روستایی، حدود هشتادوپنج هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی ،بزرگراه و آزادراه و سی و چهار هزار کیلومتر راه شریانی در کشور داریم. یک مشکلی که در کشور داریم، این است که به جای اینکه به نگهداری راهها بپردازیم به توسعه میپردازیم، کلی درخواست از رجل سیاسی، استاندارها جاهای دیگر داریم . . . در حالیکه با همین بودجه عمومی هم نمی توانیم همه راهها را سرپا نگه داریم . . .

اتفاق: متاثر از قیمت های غیر واقعی، افرادی که در کشور (دولت یا مجلس یا …) قرار است درباره حمل و نقل تصمیم بگیرند داده های کافی را برای چنین تصمیم گیری ندارند. وقتی قرار باشد که با قیمت ها غیرواقعی برای یک پدیده اقتصادی تصمیم بگیرید، حتما تصمیمات اتخاذ شده غیر اقتصادی خواهد بود. اینکه چه جاده ای باید در کجا ساخته شود یا جاده جدید ساخته شود یا جاده قدیمی ترمیم شود یا اساسا جاده باید توسعه بیابد یا حمل و نقل ریلی؟ اینها همه به قیمت های واقعی بستگی دارد‌. محاسبه قیمت روشنایی جاده، وقتی قیمت برق واقعی نباشد، صحیح نخواهد بود.

صادقی: من هم در مورد واقعی کردن قیمت نهاده های انرژی با آقای اتفاق هم نظرم . . .

اتفاق: قیمت غیر واقعی گازوئیل، بر تصمیم گیری اقتصادی موثر است و در انتخاب میان ریل و جاده اثر میگذارد و بخشی از تقاضا را از ریل به جاده روانه می کند . . .

m