شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۰۱:۳۶

مناقصه پخش فرآورده های نفتی ایران

  • برگزاری مناقصه واگذاری حجمی /زمانی اداره امورجایگاه تک منظوره cngشرکتی تفت - استان یزد
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸-۰۶-۲۷
  • تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۸-۰۶-۲۷
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸-۰۶-۳۰
  • آدرس خرید اسناد يزد -خيابان آيت اله کاشانی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه يزد
  • آدرس ارسال مدارک
m