شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۰۱:۵۵

مناقصه شهرداری شریف آباد

  • برگزاری مناقصه واگذاری برخی از پروژه های سرمایه گذاری به صورت مشارکت - پروژه واگذاری به جایگاه CNG شریف آباد - استان تهران
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد از نوبت دوم ظرف مدت ۷ روز در ساعات اداری بجز ایام تعطیل
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد دبیرخانه هیئت عالی سرمایه گذاری شهرداری شریف آباد
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه شهرداری شریف آباد
m