شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۰۰:۴۶

مناقصه شهرداری شریف آباد

  • برگزاری مناقصه جذب سرمایه گذار واجد شرایط به صورت مشارکت جهت پروژه واگذاری جایگاه CNG شهدای شریف آباد - استان تهران
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک ۷ روز پس از درج آگهي در ساعات اداری بجز ایام تعطیل
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد دبیرخانه هیات عالی سرمایه گذاری شهرداری شریف آباد
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه شهرداری
m