شرکت آریا صنعت بیستون
شنبه ۳۰ تیر ۱۴۰۳ | ساعت ۱۰:۵۳

مزایده گاز استان بوشهر

  • برگزاری مزایده خدمات بهره برداری زون مرکز استان بوشهر با برآورد ۸۹,۶۰۷,۰۰۰,۰۰۰
  • شرایط گواهینامه صلاحیت پیمانکاری در رشته تاسیسات و تجهیزات یا نفت و گاز در زیر رشته خطوط انتقال، مخازن، تلمبه خانه ها و شبکه های نفت و گاز از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی -- تاییدیه صلاحیت معتبر از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در امور خدمات عمومی اعلام آمادگی و ارسال اسناد ارزیابی کیفی مناقصه گران : تا ساعت ۱۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۴.۴۸۰.۳۵۰.۰۰۰ ريال ضمانت نامه بانکی
  • تاریخ ارسال مدارک تا ساعت ۱۲ مورخ ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
  • تاریخ دریافت اسناد ۱۳۹۸/۰۸/۰۴ تا ۱۳۹۸/۰۸/۰۸ ساعت ۱۳
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
  • آدرس خرید اسناد امور حقوقی و قراردادهای شرکت
  • آدرس ارسال مدارک دبیرخانه رمز محرمانه شرکت : بوشهر فلکه قدس بلوار رئیسعلی دلواری نرسیده به چهار راه کشتیرانی امور حقوقی و قراردادها - ۰۷۷۳۱۶۶۴۲۹۱-۰۷۷۳۳۳۳۷۶۰۳
m