شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲ | ساعت ۱۷:۴۱

آگهی مزایده شهرداری ماکو

  • برگزاری مزایده واگذاری بهره برداری از جایگاه های CNG شماره ۱ و ۲ شهرداری ماکو با برآورد ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰
  • شرایط تاییدیه از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد شعبه درآمد شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک
m