شرکت آریا صنعت بیستون
چهارشنبه ۱۶ آذر ۱۴۰۱ | ساعت ۰۴:۰۷

آگهی مزایده شهرداری هیدج

  • برگزاری مزایده واگذاری امور شهری جایگاه CNG خود واقع در ضلع شمالی جاده ترانزیت هیدج به صورت استیجاری به مدت یکسال با برآورد ۲,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱۳۲.۰۰۰.۰۰۰ ريال وجه نقد یا اوراق مشارکت یا برگه سهام یا اوراق قرضه و اسناد خزانه
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ ساعت ۱۴/۳۰
  • تاریخ دریافت اسناد از ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۴/۳۰
  • آدرس خرید اسناد واحد امور قراردادهای شهرداری هیدج
  • آدرس ارسال مدارک
m