شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ | ساعت ۰۱:۴۴

آگهی مزایده شهرداری دهدز

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه گاز طبیعی فشرده (CNG) شهداری دهدز واقع در کمربندی پارک زاگرس نرسیده به پلیس راه دهدز به صورت اجاره ماهیانه
  • شرایط
  • مبالغ مبلغ خرید اسناد ۱.۰۰۰.۰۰۰ ريال واریز به حساب ۳۱۶۹۱۲۹۲۰ بانک کشاورزی / سپرده شركت در مناقصه ۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال ضمانتنامه بانکی
  • تاریخ ارسال مدارک ساعت ۱۵ مورخ ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
  • تاریخ دریافت اسناد لغایت ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ ساعت ۱۵/۳۰
  • آدرس خرید اسناد دبیرخانه شهرداری دهدز
  • آدرس ارسال مدارک واحد دبیرخانه
m