شرکت آریا صنعت بیستون
پنج شنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳ | ساعت ۰۰:۳۵

آگهی مناقصه شهرداری کوار

  • برگزاری مناقصه خرید مجموعه کامل جایگاه CNG با ظرفیت اسمی ۱۵۰۰PSI شامل کلیه تجهیزات و تاسیسات لازم موردنیاز- استان فارس
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱.۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری ۱۳۵۷۰۷۸۰ شهرداری کوار بانک رفاه کارگران شعبه کوار به صورت ضمانتنامه بانکی و یا چک تضمین شده
  • تاریخ ارسال مدارک از تاریخ آگهی نوبت دوم به مدت ۱۰ روز
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
  • آدرس خرید اسناد کوار - بولوار امام خمینی شهرداری کوار واحد امور قراردادها
  • آدرس ارسال مدارک کوار - بولوار امام خمینی شهرداری کوار واحد امور قراردادها
m