شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | ساعت ۰۹:۰۵

آگهی مزایده شهرداری بندر ماهشهر

  • برگزاری مزایده احداث و بهره برداری جایگاه سوخت (پمپ بنزین) واقع در اتوبان آزادی - جنب جایگاه سوخت CNG
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد واحد سرمایه گذاری شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک
m