شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | ساعت ۱۰:۳۷

آگهی مزایده شهرداری نشتارود

  • برگزاری مزایده بهره برداری جایگاه Cng شهرداری نشتارود و انتخاب پیمانکار
  • شرایط
  • مبالغ مبلغ خرید اسناد ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ريال معادل سه میلیون تومان به حساب شهرداری به حساب سپرده شماره ۳۱۶۵۷۵۴۰/۴۴ بانک ملت نشتارود بنام شهرداری نشتارود
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد تا ۱۳۹۸/۰۸/۱۸ پایان وقت اداری
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد
  • آدرس ارسال مدارک نشتارود واحد مالی شهرداری نشتارود
m