شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | ساعت ۰۹:۲۵

آگهی مزایده شهرداری کیان

  • برگزاری مزایده واگذاری اجاره جایگاه cng شهرداری کیان به مدت یکسال
  • شرایط
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۱۰۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال ضمانتنامه بانکی و یا چک رمزدار در وجه شهرداری کیان
  • تاریخ ارسال مدارک ۱۳۹۸/۰۸/۲۵ پایان وقت اداری
  • تاریخ دریافت اسناد از تاریخ نشر این آگهی به مدت ۱۰ روز
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۰۸/۲۶
  • آدرس خرید اسناد واحد مالی شهرداری
  • آدرس ارسال مدارک
m