شرکت آریا صنعت بیستون
جمعه ۱۸ آذر ۱۴۰۱ | ساعت ۱۰:۲۱

آگهی مزایده شهرداری الشتر

  • برگزاری مزایده واگذاری جایگاه سی ان جی به صورت یکساله با برآورد ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰
  • شرایط شرکتهای واجد شرایط دارای تاییدیه بهره برداری جایگاه سی ان جی از وزارت نفت
  • مبالغ سپرده شركت در مناقصه ۴۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب سپرده ۰۱۱۰۵۰۵۵۷۳۰۰۹ بانک ملی مرکزی یا ضمانتنامه بانکی
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد
  • تاریخ بازگشایی پاکات
  • آدرس خرید اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) - استان لرستان، شهر الشتر، شهرداری، واحد کمیسیون معاملات شهرداری مرکزی واقع در خیابان آیت اله بروجردی
  • آدرس ارسال مدارک
m