شرکت آریا صنعت بیستون
دوشنبه ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | ساعت ۰۶:۴۶

مزایده شهرداری مهاباد

  • برگزاری مزایده واگذاری اجاره جایگاه های cng کارون و شورا شهرداری مهاباد در سال ۹۸-آذربایجان غربی
  • شرایط
  • مبالغ
  • تاریخ ارسال مدارک
  • تاریخ دریافت اسناد تا ۱۳۹۸/۱۱/۰۱
  • تاریخ بازگشایی پاکات ۱۳۹۸/۱۱/۰۲ ساعت ۱۱ صبح
  • آدرس خرید اسناد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
  • آدرس ارسال مدارک سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد)
m